Stevens Garcia

  • 1. Kem tẩy lông bơ Cleo có hiệu suất cao trong triệt lông?

    Để sa thải những sợi lông thù ghét, Cleo sử dụng 3 phần tử là Calcium Hydroxide, Potasium Hydroxide and Thiglycolic acid.

    Có thể bạn không biết, những sợi lông được làm từ những sợi protein mang tên gọi là keratin. Keratin đc liên kết chéo bởi các liên kết cộng h&o…[Read more]

  • Stevens Garcia became a registered member 5 months, 3 weeks ago